Legfontosabb előnyök

15.000 FT ILLETÉK, 1 ÓRA Zrt alapítását a társasági és cégtörvény lehetővé teszi szerződésminta alkalmazásával, így a cégbírósági bejegyzés határideje a benyújtástól számított 1 óra, az eljárás illetéke pedig 15.000,- Ft. Ebben az esetben közzétételi költségtérítést nem kell fizetni.

KÉSZPÉNZ NÉLKÜL Az alaptőke állhat akár teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból, azaz apportból, így akár ingatlan, szerzői jogi jogosultság, elismert követelés is teljes egészében elfogadható törzstőkeként.

25%-OS ALAPTŐKE BEFIZETÉSSEL Zrt alapítás lehetséges akként is, hogy az alaptőkét alkotó készpénznek csak 25%-a kerül a Zrt alapítás alkalmával befizetésre, a fennmaradó rész a bejegyzéstől számított 1 éven belül fizetendő be a Zrt részére.


Alaptőke követelmények

MINIMUM ALAPTŐKE A Zrt alapítás alaptőkéjének minimuma 5 millió forint, azonban a társasági törvény Zrt alapítás vonatkozásában irányadó alaptőke-követelményei rendkívül rugalmasak mind az alaptőke összetétele, mind annak rendelkezésre bocsátása vonatkozásában.

APPORT Az alaptőke a Zrt alapítás alkalmával állhat akár teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), azaz minden vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagy jog lehet apport tárgya. Amennyiben az apport értéke nem éri el a Zrt alaptőkéjének 25%-át, úgy abban az esetben azt a zárt részvénytársaság cégbírósági bejegyzésétől számított 5 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani.

PÉNZ Amennyiben pénz alkotja az alaptőkét, annak 25%-a bocsátandó a Zrt rendelkezésére (fizetendő be bankszámlára vagy a zárt részvénytársaság házipénztárába), míg a fennmaradó rész a Zrt alapítása idejétől számított 1 éven belül fizetendő be.


A zrt szervezete

KÖZGYŰLÉS A közgyűlés a Zrt legfőbb szerve, amely a Zrt működésének legfontosabb kérdéseiben hoz döntést, így például jogosult a Zrt alapszabályának módosítására, jogosult a Zrt igazgatóságát, vezérigazgatóját megválasztani, alaptőke felemeléséről vagy csökkentéséről dönteni.

IGAZGATÓSÁG/VEZÉRIGAZGATÓ A Zrt ügyvezetését a legfeljebb 3-11 tagú igazgatóság vagy vezérigazgató egyszemélyben látja el. Az igazgatóság vagy vezérigazgató a Zrt vezetését a társasági törvény és az Alapszabály rendelkezései között látja el.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG A részvényesek a Zrt alapítás alkalmával, vagy bármikor később felügyelőbizottságot jogosultak választani annak érdekében, hogy a felügyelőbizottság tagjai ellenőrizzék a zárt részvénytársaság igazgatóságának vagy vezérigazgatójának tevékenységét. Egyes kivételes esetekben felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

Főoldal

Zrt alapítás országosan